Quest Australia and New Zealand

Sun 27 May 2018 Mon 28 May 2018 Tue 29 May 2018 Wed 30 May 2018 Thu 31 May 2018 Fri 01 Jun 2018 Sat 02 Jun 2018 Sun 03 Jun 2018 Mon 04 Jun 2018 Tue 05 Jun 2018 Wed 06 Jun 2018 Thu 07 Jun 2018 Fri 08 Jun 2018 Sat 09 Jun 2018

Quest Abbotsford

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 180 194 194 194 194 189 189 180 194 213 251 194 213 213

Quest Albany

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 164 188 184 184 166 164 164 164 164 164 184 182 164 164

Quest Albury

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 130 159 153 153 153 119 119 119 153 153 153 153 153 153

Quest Albury on Townsend

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 109 154 152 150 150 119 119 108 143 143 143 143 126 160

Quest Alice Springs

Rating
4.0 self rated
Map
Next AUD Enquire 147 343 173 173 173 140 173 Enquire 173 Enquire Enquire Enquire Enquire

Quest Ascot

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 161 179 179 179 179 161 161 155 179 179 179 179 255 255

Quest Atrium

Map
Next NZD 130 145 Enquire Enquire 169 143 159 151 149 151 151 260 151 151

Quest Auckland

Map
Next NZD 165 175 175 175 165 175 179 165 165 175 175 179 170 179

Quest Ballarat

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 157 177 186 186 177 177 177 177 177 177 177 177 177 203

Quest Bella Vista

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 144 179 179 179 162 137 137 125 165 185 185 155 145 145

Quest Bendigo

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 127 131 131 131 127 131 139 122 122 127 144 127 178 Enquire

Quest Bendigo Central

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 119 119 119 123 139 116 126 119 119 119 123 119 116 161

Quest Berrimah

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 252 550 270 270 270 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Quest Bondi Junction

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD Enquire 140 Enquire 135 135 135 169 119 140 140 140 140 140 179

Quest Breakfast Creek

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 118 146 153 181 139 118 118 118 146 146 146 146 125 159

Quest Brighton on the Bay

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 208 218 218 218 218 218 227 227 227 227 237 227 227 227

Quest Bunbury

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 149 194 194 194 189 179 Enquire 239 149 189 189 189 149 159

Quest Bundoora

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 170 188 307 188 170 161 170 170 197 188 Enquire 188 161 170

Quest Campbelltown

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 169 219 237 237 219 169 169 169 179 249 249 169 249 299

Quest Canberra

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 159 179 Enquire Enquire 259 189 189 189 259 Enquire Enquire 319 319 219

Quest Cannon Hill

Map
Next AUD Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire

Quest Carlaw Park

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 149 Enquire Enquire 110 165 179 179 179 179 149 Enquire Enquire 179 179

Quest Carlton on Finlay

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 179 179 224 269 179 161 170 170 162 153 Enquire 153 176 176

Quest Caroline Springs

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 118 169 169 239 186 118 118 118 139 118 118 118 118 118

Quest Castle Hill

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 160 194 194 194 194 160 160 160 199 199 199 199 160 160

Quest Chatswood

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 189 229 212 212 219 195 195 179 239 239 239 229 199 199

Quest Cheltenham

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 218 193 193 218 169 213 213 218 228 218 218 213 174 174

Quest Chermside

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 189 209 219 219 189 179 179 189 189 189 189 189 179 179

Quest Chermside on Playfield

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 194 204 218 249 249 185 185 189 204 204 204 204 194 194

Quest Christchurch

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 141 196 196 277 196 196 196 196 196 215 215 Enquire Enquire 176

Quest Cronulla Beach

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 189 209 229 299 229 199 259 208 209 209 219 219 219 299

Quest Dandenong

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 164 220 220 220 220 205 215 215 215 215 215 215 Enquire Enquire

Quest Dandenong Central

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 160 170 201 188 169 150 150 160 172 179 179 172 Enquire Enquire

Quest Docklands

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 179 200 191 200 200 153 166 157 179 191 234 179 157 166

Quest Doncaster

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 194 209 209 209 209 194 194 194 209 209 209 209 Enquire Enquire

Quest Dubbo

Rating
4.0 self rated
Map
Next AUD 149 229 237 275 229 229 229 179 239 239 227 229 219 259

Quest Dunedin

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 165 185 Enquire Enquire 200 Enquire 180 170 185 225 225 225 190 190

Quest East Melbourne

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 170 179 320 179 179 184 271 179 179 179 Enquire 179 184 184

Quest East Perth

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 142.80 170.80 170.80 163.80 163.80 142.80 142.80 142.80 186 195.30 186 186 142.80 142.80

Quest Echuca

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 132 132 132 132 132 149 239 132 132 132 132 132 199 199

Quest Eight Mile Plains

Rating
4.5 stars
Next AUD 152 179 179 179 179 152 152 152 179 179 179 179 152 152

Quest Epping

Map
Next AUD Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire

Quest Flemington

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 170 188 188 188 188 188 178 150 170 188 216 178 188 188

Quest Flemington Central

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 152 181 181 232 284 171 171 153 153 162 184 153 162 162

Quest Frankston

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 206 254 229 229 219 224 224 224 224 234 234 234 244 Enquire

Quest Frankston on the Bay

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 459 459 459 Enquire 237 459 459 459 459 459 459 459 183 207

Quest Fremantle

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 214 218 218 223 214 214 233 204 204 204 204 214 214 233

Quest Geelong

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 220 220

Quest Gladstone

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 155 155 155 155 155 145 145 155 155 155 155 155 145 145

Quest Glen Waverley

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 230 186 186 186 186 230 230 230 230 230 230 230 259 259

Quest Gordon Place

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 139 139 139 139 139 189 199 139 139 113 Enquire 139 189 199

Quest Grand Hotel Melbourne Direct

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 143 170 170 170 170 179 179 170 170 170 Sold 179 179 296

Quest Griffith

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 181 229 229 214 209 189 199 189 214 324 209 199 229 Enquire

Quest Hamilton

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 149 170 170 Enquire Enquire 149 149 149 149 149 149 149 149 149

Quest Hawthorn

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 137 204 204 204 204 137 139 137 204 204 Enquire 204 137 144

Quest Henderson

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 155 155 155 195 195 265 Enquire Enquire 195 145 195 195 195 195

Quest Highbrook

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 385 190 190 Enquire 174 159 159 159 159 Enquire Enquire 385 385 385

Quest Innaloo

Map
Next AUD 208 Enquire 208 208 208 Enquire Enquire 181 181 181 181 181 170 170

Quest Invercargill

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 135 135 135 135 Enquire 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Quest Ipswich

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 225 225 225

Quest Ivanhoe

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 169 195 195 178 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169

Quest Jolimont

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 180 180 Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire 220 175 200 Enquire 200 230 230

Quest Kelvin Grove

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 159 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

Quest Kew

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 236 210 210 210 210 215 215 215 210 210 235 210 295 295

Quest King William South

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 404 404 404 404 404 404 404 404 194 404 404 404 404 404

Quest Launceston

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 194 194 194 194 194 250 Enquire 209 229 234 229 204 204 214

Quest Liverpool

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 149 260 199 149 199 149 149 149 149 189 149 149 169 249

Quest Mackay

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 185 205 205 209 209 185 185 185 219 229 229 219 229 229

Quest Mackay on Gordon

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 185 209 209 209 209 185 185 185 219 185 229 219 229 315

Quest Macquarie Park

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 239 269 289 289 249 209 229 209 249 288 288 249 209 209

Quest Maitland

Rating
4.0 self rated
Map
Next AUD 189 228 228 227 217 207 207 169 195 195 195 195 233 463

Quest Mandurah

Rating
4.0 self rated
Map
Next AUD 154 165 185 176 176 176 189 176 176 176 176 176 176 165

Quest Manly

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 349 349 Enquire Enquire 349 349 Enquire 349 349 349 349 349 349 349

Quest Maribyrnong

Map
Next AUD Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire

Quest Mascot

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 125 160 160 170 160 160 160 130 160 170 160 160 154 154

Quest Mawson Lakes

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 134 156 180 169 145 131 131 134 169 169 169 169 144 144

Quest Melbourne Airport

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 189 229 259 259 219 199 199 199 229 289 289 229 199 199

Quest Midland

Rating
4.5 self rated
Next AUD 179 184 184 184 184 179 179 179 184 184 184 184 179 179

Quest Mildura

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 179 189 284 189 186 171 171 187 187 187 192 187 177 177

Quest Mont Albert

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 174 194 194 189 189 164 164 164 179 179 174 174 Enquire Enquire

Quest Moonee Valley

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 152 Enquire 143 197 197 152 152 125 143 161 161 161 152 161

Quest Moorabbin

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 178 Enquire Enquire 305 Enquire 163 163 181 290 Enquire Enquire 177 163 163

Quest Mounts Bay Road

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 220 235 240 240 235 205 205 205 205 205 205 205 205 205

Quest Napier

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 177 Enquire Enquire Enquire 205 157 195 205 187 187 187 187 187 187

Quest Narre Warren

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 159 189 189 189 189 179 179 179 189 189 189 189 Enquire Enquire

Quest Nelson

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 117 126 144 126 126 117 117 117 117 144 162 117 117 117

Quest New Plymouth

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 135 143 Enquire Enquire 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143

Quest Newcastle

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 219 239 240 239 239 351 Enquire 225 225 240 269 240 255 275

Quest Newcastle West

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 219 219 219 219 219 245 245 219 219 219 219 219 289 289

Quest Newmarket

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 135 Enquire Enquire 204 184 135 135 135 135 204 Enquire Enquire 184 225

Quest North Ryde

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 189 209 249 249 215 165 165 165 219 249 249 249 165 165

Quest Nowra

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 179 216 221 221 199 184 184 179 184 199 184 184 184 192

Quest Palmerston

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 161 Enquire 169 Enquire 280 195 195 195 195 195 195 195 195 239

Quest Palmerston North

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 125 190 Enquire Enquire 150 130 130 130 130 160 160 150 130 140

Quest Parap

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 289 329 329 329 329 329 350 350 350 350 350 210 350 350

Quest Parnell

Map
Next NZD 191 275 Enquire Enquire 167 164 164 164 164 275 275 167 167 Enquire

Quest Penrith

Map
Next AUD Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire

Quest Petone

Map
Next NZD 127 Enquire Enquire 260 185 185 185 185 127 127 151 143 185 185

Quest Ponsonby

Map
Next NZD 150 155 150 195 165 160 150 150 165 165 165 165 160 150

Quest Port Adelaide

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 131 170 236 175 175 131 131 131 175 175 175 175 150 150

Quest Portland

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 127 144 169 169 144 127 127 127 144 144 144 144 178 178

Quest Potts Point

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 147 360 390 400 365 360 200 300 330 350 350 330 350 410

Quest Prahran

Rating
4.0 self rated
Map
Next AUD 235 180 140 140 140 144 161 137 140 140 261 171 171 212

Quest River Park Central

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 229 229 229 229 229 229 249 229 229 229 229 229 229 175

Quest Rockhampton

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 169 179 215 215 189 175 175 169 179 199 199 189 175 175

Quest Rockingham

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 222 222 222 222 222 212 212 222 222 222 222 222 212 212

Quest Rotorua Central

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 155 155 155 155 155 169 235 190 190 155 169 235 235 190

Quest Royal Gardens

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 169 169 169 169 169 Enquire Enquire 169 169 169 279 279 189 189

Quest Sale

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 163 188 188 188 188 163 163 163 188 188 188 188 163 163

Quest Sanctuary Lakes

Rating
4.5 self rated
Map
Next AUD 251 179 179 179 179 188 188 188 188 188 188 188 314 Enquire

Quest Savoy

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 119 119 139 189 139 139 129 119 139 139 189 189 169 189

Quest Scarborough

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 152 199 229 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199

Quest Schaller Hotel Bendigo

Rating
4.0 self rated
Map
Next AUD 126 127 127 127 127 127 134 127 127 127 127 127 127 131

Quest Shepparton

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 149 185 185 414 Enquire 165 170 165 185 185 185 185 185 185

Quest Singleton

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 235 276 Enquire 276 254 219 225 222 276 Enquire 276 276 268 276

Quest South Brisbane

Map
Next AUD 135 145 145 145 145 135 135 135 145 145 145 145 135 139

Quest South Melbourne

Rating
3.5 stars
Map
Next AUD 147 121 218 250 Enquire 167 Enquire 121 121 121 139 121 132 132

Quest South Perth

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 154 158 163 158 154 Enquire Enquire Enquire Enquire 154 154 154 154 163

Quest Southbank

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 170 233 278 278 256 246 265 189 189 386 Enquire 246 265 275

Quest Spring Hill

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD Enquire 135 135 135 135 144 144 144 144 144 144 144 144 213

Quest Springfield Central

Map
Next AUD 139 188 188 188 188 139 179 139 188 188 188 188 139 179

Quest St Kilda Bayside

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 132 104 132 113 113 118 118 104 104 104 132 104 168 168

Quest St Leonards

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 179 219 Enquire 249 209 179 179 179 269 297 297 269 179 169

Quest Suva

Rating
4.0 stars
Map
Next FJD 336 336 370 370 370 336 358.50 370 370 Enquire 370 370 358.50 358.50

Quest Tamworth

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 139 179 179 179 179 159 159 179 205 345 205 205 205 205

Quest Taupo

Map
Next NZD 107 125 135 125 125 197 229 152 116 116 116 116 125 125

Quest Toowoomba

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 199 239 287 296 239 209 239 229 299 269 260 279 229 259

Quest Townsville

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 225 220 220 220 220 200 200 200 215 215 215 215 260 260

Quest Townsville on Eyre

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 165 180 180 130 180 170 170 170 143 195 195 195 195 195

Quest Trinity House

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 109 109 195 109 109 115 115 109 109 109 119 119 125 125

Quest Wagga Wagga

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD Enquire Enquire 171 171 199 180 190 140 172 290 209 209 180 160

Quest Warrnambool

Rating
4.5 self rated
Map
Next AUD 189 399 299 168 168 153 149 153 167 167 167 167 159 220

Quest Waterfront

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 114 114 130 130 130 155 155 125 125 125 146 139 205 179

Quest Wellington

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 123 143 212 Enquire 129 143 143 123 129 212 Enquire 129 143 143

Quest Werribee

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 146 160 160 160 160 146 146 146 146 199 146 Enquire 174 174

Quest West End

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

Quest West Perth

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 196 194 239 239 239 189 189 189 214 214 214 214 189 189

Quest Whangarei

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 132 Enquire Enquire Enquire Enquire Enquire 119 120 120 Enquire Enquire 120 108 108

Quest Whyalla

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 140 Enquire Enquire 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Quest Williamstown

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 220 207 224 279 251 249 225 225 225 249 481 249 249 249

Quest Williamstown North

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 160 189 189 152 184 160 160 160 152 152 152 152 178 178

Quest Windsor

Rating
3.0 stars
Map
Next AUD 165 175 199 170 179 175 175 165 170 170 220 160 190 190

Quest Wodonga

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 159 184 195 239 190 165 165 159 174 184 179 174 189 189

Quest Wollongong

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 179 189 Enquire Enquire 189 189 249 179 189 189 189 189 309 309

Quest Woolloongabba

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 341 366 366 366 366 341 341 341 366 366 366 366 341 341

Quest Yelverton Kalgoorlie

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 264 Enquire 284 284 284 158 158 149 284 284 284 284 264 264

Quest at Sydney Olympic Park

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 279 279 279 309 309 409 409 279 279 424 279 279 279 369

Quest on Beaumont

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 145 215 215 Enquire 190 155 155 155 155 Enquire 199 170 155 190

Quest on Bourke

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 153 162 176 180 170 170 199 170 180 189 Enquire 189 189 208

Quest on Chapel

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 315 277 277 315 295 259 259 259 259 259 259 289 289 289

Quest on Dorcas

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 152 210 196 157 157 179 160 139 151 137 Enquire 137 151 152

Quest on Durham

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 189 189 284 284 189 189 184 189 189 184 189 189 189 189

Quest on Eden

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 119 127 127 119 127 135 119 119 119 127 127 127 127 Enquire

Quest on Franklin

Rating
4.5 stars
Map
Next AUD 170 184 260 213 189 156 156 173 184 184 184 151 148 148

Quest on Hobson

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 199 210 210 230 230 270 270 195 270 270 270 270 270 500

Quest on Johnston

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 125 159 169 195 145 145 145 145 145 169 169 169 145 145

Quest on King William

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 175 209 299 224 214 199 209 199 224 229 229 229 219 234

Quest on Lambton

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 122 135 960 960 145 135 135 135 185 185 185 185 145 145

Quest on Lonsdale

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 144 169 184 87 184 179 189 144 169 169 Enquire 159 189 304

Quest on Manchester

Rating
4.0 stars
Next NZD Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold Sold

Quest on Queen

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 142 162 Enquire Enquire 172 162 162 158 158 178 172 162 188 Enquire

Quest on Rheola

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 249 249 249 249 249 277 277 277 277 277 277 277 277 277

Quest on Story Bridge

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 179 189 199 189 189 189 189 189 189 189 189 189 299 299

Quest on The Terrace

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 139 119 129 149 129 129 999 119 119 129 139 249 159 149

Quest on Thorndon

Map
Next NZD 119 Enquire 161 179 161 139 149 129 129 161 161 159 139 139

Quest on Ward

Rating
4.0 stars
Map
Next NZD 159 172 Enquire Enquire 172 149 149 139 139 172 Enquire 172 149 149

Quest on William

Rating
4.0 stars
Map
Next AUD 169 179 189 209 189 159 132 151 179 199 Enquire Enquire 125 419
Click on a price to book a reservation or for further details.