ราคาจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงิน AUD ราคาเต็ม 22 ม.ค. 2019 23 ม.ค. 2019 พฤ 24 ม.ค. 2019 25 ม.ค. 2019 26 ม.ค. 2019 อา 27 ม.ค. 2019 28 ม.ค. 2019 29 ม.ค. 2019 30 ม.ค. 2019 พฤ 31 ม.ค. 2019 01 ก.พ. 2019 02 ก.พ. 2019 อา 03 ก.พ. 2019 04 ก.พ. 2019
4 Brm Apartment 1504 - 3 Nt Min.
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,099 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 1,099 1,099 1,099 1,099 1,099 สอบถาม สอบถาม สอบถาม
4 Brm Apartment 1504 - 5Nt Min
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 2,099 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 999 999 999 999 999 สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Early Booking Special 5 Nt
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Early Booking Special 7 Nt
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Kirra Special 2 NIght
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 233 233 233 233 233 311 311 252 252
3 Nights Stay Special
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 284 284 284 สอบถาม สอบถาม 199 199 199 199 199 271 271 218 218
Kirra Special 5 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 257 257 257 สอบถาม สอบถาม 196 196 196 196 196 261 261 211 211
Kirra Special 7 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 246 246 246 สอบถาม สอบถาม 187 187 187 187 187 250 250 202 202
Theme Park Special 5Nt
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 267 267 267 สอบถาม สอบถาม 205 205 205 205 205 271 271 220 220
Theme Park Special 7Nt
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 257 257 257 สอบถาม สอบถาม 199 199 199 199 199 261 261 214 214
2 Bedroom Apartment Min 2 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 284 284 284 284 284 379 379 307 307
2 Bedroom Apartment Min 3 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 358 358 358 สอบถาม สอบถาม 272 272 272 272 272 363 363 294 294
2 Bedroom Apartment Min 5 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 334 334 334 สอบถาม สอบถาม 254 254 254 254 254 339 339 275 275
2 Bedroom Apartment Min 7 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ 320 320 320 สอบถาม สอบถาม 243 243 243 243 243 324 324 262 262
2 Bedroom Apartment with Pool Min 2 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 578 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 290 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 290 290
2 Bedroom Apartment with Pool Min 3 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 578 $ สอบถาม สอบถาม 423 423 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 277 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 277 277
2 Bedroom Apartment with Pool Min 5 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 578 $ สอบถาม สอบถาม 395 395 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 259 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 259 259
2 Bedroom Apartment with Pool Min 7 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 578 $ สอบถาม สอบถาม 378 378 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 248 สอบถาม สอบถาม สอบถาม 248 248
2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 2 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 718 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 569 สอบถาม สอบถาม 356 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 3 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 718 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 545 สอบถาม สอบถาม 341 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 5 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 718 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 508 สอบถาม สอบถาม 318 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 7 Nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 718 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 486 สอบถาม สอบถาม 305 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 2 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 461 461 461 461 สอบถาม สอบถาม 461 461
3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 3 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 441 441 441 441 สอบถาม สอบถาม 441 441
3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 5 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 411 411 411 411 สอบถาม สอบถาม 411 411
3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 7 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 394 394 394 394 สอบถาม สอบถาม 394 394
1 Bedroom Executive Suite Min 2 Nights
รายละเอียด
จอง 598 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 223 223 223 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
1 Bedroom Executive Suite Min 3 Nights
รายละเอียด
จอง 598 $ 273 273 273 สอบถาม สอบถาม 191 191 191 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
1 Bedroom Executive Suite Min 5 Nights
รายละเอียด
จอง 598 $ 247 247 247 สอบถาม สอบถาม 188 188 188 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
1 Bedroom Executive Suite Min 7 Nights
รายละเอียด
จอง 598 $ 237 237 237 สอบถาม สอบถาม 180 180 180 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
Daily Serviced Apartment.
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 475 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม
3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 2 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 564 438 438 438 438 สอบถาม สอบถาม 438 438
3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 3 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 540 540 419 419 419 419 สอบถาม สอบถาม 419 419
3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 5 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 504 504 390 390 390 390 สอบถาม สอบถาม 390 390
3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 7 nights
รูปภาพ รายละเอียด
จอง 958 $ สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 482 482 374 374 374 374 สอบถาม สอบถาม 374 374
เลื่อนเมาส์ไปที่ราคาเพื่อดูบริการที่รวมในห้องพัก จำนวนผู้เข้าพักและจำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ

ข้อมูลสถานที่พัก

Nirvana By The Sea
+61755065555
1 Douglas Street
Kirra Beach
Coolangatta QLD 4225
กลับไปยังเว็บไซต์หลัก

NIRVANA BY THE SEA.
Nirvana by the Sea, Kirra Beach, Coolangatta presents the luxury of beachfront living. The sophisticated apartments offer expansive breathtaking views over the famous Kirra Surf break and the blue Pacific Ocean.

Nirvana by the Sea caters for your every need. Our features include a heated lap pool and Spa a state of the art gymnasium which includes Steam room and sauna facilities. There is an Executive Lounge with Pool Table and multi-media connectivity. A private 'Gold Class' Theatre Room and sculpted Zen gardens winding through the various community areas. All this comes complete with a covered Teppanyaki BBQ area. (Bookings including a Teppanyaki Chef required.)

Kirra Beach, Coolangatta is well known for its extensive stretches of white sandy beach accompanied by a mountain backdrop. A rare north facing beach, Kirra Beach, Coolangatta is surrounded by attractive ocean front parklands and an inviting beachfront boardwalk. It is one of the few locations on the Gold Coast where the original coast lifestyle remains intact; where you can still experience the simple pleasures of life...quiet beaches, perfect surfing, endless summers and long morning walks on a seemingly infinite shoreline.

Overlooking the beachfront precinct, the retail area consists of boutique outlets, restaurants and coffee shops. Enjoy the countless delights at one of Kirra Beach's lively al fresco restaurants or the historic Kirra SLSC which offers beachfront dining and something for all tastes.

Further south, the diversity of the Tweed coast will astound you. World class sporting facilities, extensive marinas and waterways, golf courses, the breathtaking landscape of the Hinterland and the high life of Broadbeach and Surfers Paradise are just a short drive away.
Kirra Beach has long been known as “the spiritual home of Australia’s Beach Culture.”

Nirvana by the Sea, Coolangatta has redefined the Kirra beachfront esplanade, creating a new class of luxury holiday apartment. Located only 5 minutes from Coolangatta Airport.

Nirvana is the pinnacle of luxury accommodation. Each of the units is a designer “lifespace,” resonating stylish opulence that captures the panoramic views of Queensland’s most famous beach.

Design perfection is the art of creating the perfect equilibrium. Nirvana’s commanding Kirra Beach frontage is perfectly balanced with its inspired architecture, supreme position and delicate surrounds. Make Kirra your favourite holiday destination.

*Please be aware Nirvana by the Sea has a "STRICT NO PARTY POLICY". Guest are required to sign our guest registration acknowledging this policy at Check In.


สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานที่พัก

 1. บาร์บีคิว
 2. ศูนย์ออกกำลังกาย
 3. ที่จอดรถรักษาความปลอดภัย
 4. โรงแรมปลอดบุหรี่
 5. บริการดีวีดี
 6. สระว่ายน้ำกลางแจ้ง
 7. สปา
 8. อินเทอร์เน็ตไร้สาย
 9. ที่จอดรถฟรี
 10. ซาว์น่า/ห้องอบไอน้ำ
 11. โต๊ะบริการทัวร์
 12. ลิฟท์
 13. ศูนย์เกมส์

รายละเอียดที่พัก

Nirvana By The Sea

4 Brm Apartment 1504 - 3 Nt Min.

4 Brm Apartment 1504 - 3 Nt Min.

จอง

4 Bedroom Penthouse with private Pool, Spa, Sauna and Theatre Room.

Nirvana By The Sea

4 Brm Apartment 1504 - 5Nt Min

4 Brm Apartment 1504 - 5Nt Min

จอง

4 Bedroom Penthouse with private Pool, Spa, Sauna and Theatre Room.

Nirvana By The Sea

Early Booking Special 5 Nt

Early Booking Special 5 Nt

จอง

Book a 2 bedroom apartment at least 60 days in advance and save $$$. Please note this is a Non Refundable Rate, if you may change or cancel the booking, please book the 2 bedroom apartment standard rate.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

Early Booking Special 7 Nt

Early Booking Special 7 Nt

จอง

Book a 2 bedroom apartment at least 60 days in advance and save $$$. Please note this is a Non Refundable Rate, if you may change or cancel the booking, please book the 2 bedroom apartment standard rate.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

Kirra Special 2 NIght

Kirra Special 2 NIght

จอง

Stay minimum 2 nights in a 2 bedroom apartment and save

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

3 Nights Stay Special

3 Nights Stay Special

จอง

Stay minimum 3 nights in our 2 bedroom apartment from $199/night

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

Kirra Special 5 nights

Kirra Special 5 nights

จอง

Stay minimum 5 nights in a 2 bedroom apartment and save. In order to offer you this special rate please be aware that no cancellations or changes are possible.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

Kirra Special 7 nights

Kirra Special 7 nights

จอง

Stay minimum 7 nights in a 2 bedroom apartment and save. In order to offer you this special rate please be aware that no cancellations or changes are possible.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

Theme Park Special 5Nt

Theme Park Special 5Nt

จอง

Stay min 5 nights in a standard 2 bedroom apartment and receive 2 Free Theme Park Tickets. Tickets options include Movie World/ Sea World/ Wet 'n' Wild/ Currumbin Wildlife Sanctuary. THIS IS A NON REFUNDABLE SPECIAL DEAL.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

Theme Park Special 7Nt

Theme Park Special 7Nt

จอง

Stay min 7 nights in a standard 2 bedroom apartment and receive 4 Free Theme Park Tickets. Tickets options include Movie World/ Sea World/ Wet 'n' Wild/ Currumbin Wildlife Sanctuary. THIS IS A NON REFUNDABLE SPECIAL DEAL.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. เครื่องเล่นซีดี
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. แอร์
 12. อ่างอาบนำ้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. ไดร์เป่าผม
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. โทรทัศน์
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment Min 2 Nights

2 Bedroom Apartment Min 2 Nights

จอง

2 nights minimum stay in a standard 2 bedroom apartment with ocean view.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. เตาประกอบอาหาร
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เครื่องปิ้งขนมปัง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. แอร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. ไมโครเวฟ
 23. โทรศัพท์
 24. เตาอบ
 25. อ่างอาบนำ้
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment Min 3 Nights

2 Bedroom Apartment Min 3 Nights

จอง

3 nights minimum stay in a standard 2 bedroom apartment with ocean view.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. เตาประกอบอาหาร
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เครื่องปิ้งขนมปัง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. แอร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. ไมโครเวฟ
 23. โทรศัพท์
 24. เตาอบ
 25. อ่างอาบนำ้
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment Min 5 Nights

2 Bedroom Apartment Min 5 Nights

จอง

5 nights minimum stay in a standard 2 bedroom apartment with ocean view.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. เตาประกอบอาหาร
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เครื่องปิ้งขนมปัง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. แอร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. ไมโครเวฟ
 23. โทรศัพท์
 24. เตาอบ
 25. อ่างอาบนำ้
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment Min 7 Nights

2 Bedroom Apartment Min 7 Nights

จอง

7 nights minimum stay in a standard 2 bedroom apartment with ocean view.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. มีลิฟท์
 3. เตาประกอบอาหาร
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เครื่องปิ้งขนมปัง
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตารีด/ที่รองรีด
 11. แอร์
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. บริเวณเลานจ์
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. ระบบทำความร้อน
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. ไมโครเวฟ
 23. โทรศัพท์
 24. เตาอบ
 25. อ่างอาบนำ้
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment with Pool Min 2 nights

2 Bedroom Apartment with Pool Min 2 nights

จอง

2 nights minimum stay in a 2 bedroom apartment with private plunge pool.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. ระเบียง
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เตาอบ
 11. แอร์
 12. เครื่องเล่นดีวีดี
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment with Pool Min 3 nights

2 Bedroom Apartment with Pool Min 3 nights

จอง

3 nights minimum stay in a 2 bedroom apartment with private plunge pool.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. ระเบียง
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เตาอบ
 11. แอร์
 12. เครื่องเล่นดีวีดี
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment with Pool Min 5 nights

2 Bedroom Apartment with Pool Min 5 nights

จอง

5 nights minimum stay in a 2 bedroom apartment with private plunge pool.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. ระเบียง
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เตาอบ
 11. แอร์
 12. เครื่องเล่นดีวีดี
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Apartment with Pool Min 7 nights

2 Bedroom Apartment with Pool Min 7 nights

จอง

7 nights minimum stay in a 2 bedroom apartment with private plunge pool.

 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. ห้องครัว
 2. ระเบียง
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. ระบบทำความร้อน
 6. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 7. มีลิฟท์
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เตาอบ
 11. แอร์
 12. เครื่องเล่นดีวีดี
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 16. เครื่องล้างจาน
 17. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 21. บริการซักรีด
 22. อ่างอาบนำ้
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 2 Nights

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 2 Nights

จอง

2 nights minimum stay in a 2 bedroom Sub Penthouse with private pool & BBQ area .

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. ระเบียง
 3. บริเวณเลานจ์
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. มีลิฟท์
 8. ไมโครเวฟ
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บาร์บีคิว
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. แอร์
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. เครื่องล้างจาน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. บริการซักรีด
 27. อ่างอาบนำ้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 3 Nights

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 3 Nights

จอง

3 nights minimum stay in a 2 bedroom Sub Penthouse with private pool & BBQ area .

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. ระเบียง
 3. บริเวณเลานจ์
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. มีลิฟท์
 8. ไมโครเวฟ
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บาร์บีคิว
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. แอร์
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. เครื่องล้างจาน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. บริการซักรีด
 27. อ่างอาบนำ้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 5 Nights

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 5 Nights

จอง

5 nights minimum stay in a 2 bedroom Sub Penthouse with private pool & BBQ area .

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. ระเบียง
 3. บริเวณเลานจ์
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. มีลิฟท์
 8. ไมโครเวฟ
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บาร์บีคิว
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. แอร์
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. เครื่องล้างจาน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. บริการซักรีด
 27. อ่างอาบนำ้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 7 Nights

2 Bedroom Sub Penthouse with Pool 7 Nights

จอง

7 nights minimum stay in a 2 bedroom Sub Penthouse with private pool & BBQ area .

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. ระเบียง
 3. บริเวณเลานจ์
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. มีลิฟท์
 8. ไมโครเวฟ
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. บาร์บีคิว
 13. เตาประกอบอาหาร
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. แอร์
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. เครื่องทำชา/กาแฟ
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. เครื่องล้างจาน
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. บริการซักรีด
 27. อ่างอาบนำ้
 28. ตู้เย็น - มาตรฐาน

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 2 nights

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 2 nights

จอง

2 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with ocean view

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวมหาสมุทร
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. อ่างอาบนำ้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 3 nights

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 3 nights

จอง

3 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with ocean view.

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวมหาสมุทร
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. อ่างอาบนำ้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 5 nights

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 5 nights

จอง

5 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with ocean view.

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวมหาสมุทร
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. อ่างอาบนำ้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 7 nights

3 Bedroom Skyhome Ocean VIew Min 7 nights

จอง

7 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with ocean view.

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวมหาสมุทร
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 2. มีลิฟท์
 3. ไมโครเวฟ
 4. โทรศัพท์
 5. เตาอบ
 6. ห้องครัว
 7. เครื่องเล่นดีวีดี
 8. เตาประกอบอาหาร
 9. ไดร์เป่าผม
 10. เครื่องปิ้งขนมปัง
 11. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 12. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 13. เครื่องทำชา/กาแฟ
 14. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. เครื่องล้างจาน
 17. อ่างอาบนำ้
 18. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 19. โทรทัศน์
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. บริการซักรีด
 22. บริเวณเลานจ์
 23. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 24. ระบบทำความร้อน
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. ระเบียง
No image

1 Bedroom Executive Suite Min 2 Nights

จอง

Minimum 2 nights stay in a 1 Bedroom Executive Suite.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. บริการซักรีด
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. ระเบียง
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องครัว
 12. มีลิฟท์
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. เตาอบ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องล้างจาน
No image

1 Bedroom Executive Suite Min 3 Nights

จอง

Minimum 3 nights stay in a 1 Bedroom Executive Suite.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. บริการซักรีด
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. ระเบียง
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องครัว
 12. มีลิฟท์
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. เตาอบ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องล้างจาน
No image

1 Bedroom Executive Suite Min 5 Nights

จอง

Minimum 5 nights stay in a 1 Bedroom Executive Suite .

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. บริการซักรีด
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. ระเบียง
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องครัว
 12. มีลิฟท์
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. เตาอบ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องล้างจาน
No image

1 Bedroom Executive Suite Min 7 Nights

จอง

Minimum 7 nights stay in a 1 Bedroom Executive Suite.

 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 ห้องน้ำ
 • ห้องปลอดบุหรี่
 1. โต๊ะทำงาน
 2. บริการซักรีด
 3. อ่างอาบนำ้
 4. ไดร์เป่าผม
 5. เก้าอี้สูงสำหรับเด็ก
 6. อุปกรณ์และโต๊ะทานอาหาร
 7. ระเบียง
 8. เครื่องทำชา/กาแฟ
 9. เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
 10. เตียงเด็กอ่อน
 11. ห้องครัว
 12. มีลิฟท์
 13. ช่องเคเบิ้ล/ทีวีดาวเทียม
 14. โทรทัศน์
 15. เตารีด/ที่รองรีด
 16. ห้องอาบน้ำฝักบัวแยกต่างหาก
 17. เครื่องเล่นดีวีดี
 18. ตู้เย็น - มาตรฐาน
 19. เตาอบ
 20. บริการรูมเซอร์วิสรายสัปดาห์
 21. แอร์
 22. มีผ้าปูเตียงและผ้าขนหนูเตียมให้
 23. เครื่องเล่นซีดี
 24. เครื่องปิ้งขนมปัง
 25. อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 26. เครื่องล้างจาน

Nirvana By The Sea

Daily Serviced Apartment.

Daily Serviced Apartment.

จอง

Daily Servicing Included in room Rate.

 1. รูมเซอร์วิสรายวัน

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 2 nights

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 2 nights

จอง

2 nights minimum stay in the 3 Bedroom Sky Home with beach view

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวชายหาด
 • ห้องปลอดบุหรี่

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 3 nights

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 3 nights

จอง

3 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with beach view

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวชายหาด
 • ห้องปลอดบุหรี่

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 5 nights

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 5 nights

จอง

5 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with beach view

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวชายหาด
 • ห้องปลอดบุหรี่

Nirvana By The Sea

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 7 nights

3 Bedroom Skyhome Beach VIew Min 7 nights

จอง

7 nights minimum stay in a 3 Bedroom Skyhome with beach view

 • 300.0
 • 1 เตียงคิงไซส์
 • 1 เตียงควีนไซส์
 • 2 เตียงเดี่ยว
 • 3 ห้องน้ำ
 • วิวชายหาด
 • ห้องปลอดบุหรี่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Please be noted we have a strict NO PARTY policy, NO SCHOOLIES booking will be accepted.

Your booking will only be confirmed after we receive the deposit, please check the cancellation policy for the amount of the deposit for your booking.

Check in time is from 2pm and check out is by 10am

Cancellation Policy:

Low Season $300 Deposit
Bookings cancelled outside 14 days prior to booked arrival date will attract a $50 administration fee. Bookings that are cancelled 14 days or less to booked
arrival date will forfeit the deposit of $300.

Mid Season QLD/NSW School Holidays, Public Holidays, and Cooly Rocks On $600 Deposit
Bookings cancelled outside 30 days prior to booked arrival date will attract a $50 administration fee. Bookings that are cancelled 30 days or less to booked
arrival date will forfeit the deposit of $600.

High Season Christmas, New Year, and January School Holidays $600 Deposit
Bookings cancelled prior to 1st November will attract a $50 administration fee.
The balance of the booking is required on the 1st November.Bookings that are cancelled after this date will forfeit the full amount paid.
After the 1st of November no changes or cancellations are accepted.

High Season Commonwealth Game 03/04/2018-15/04/2018 50% Deposit
Bookings cancelled prior to 1st February will attract a $50 administration fee.
The balance of the booking is required on the 1st February, Bookings that are cancelled after this date will forfeit the full amount paid.
After the 1st of February no changes or cancellations are accepted.

สอบถาม

 1. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กรุณาอย่าป้อนข้อมูลบัตรเครดิตในส่วนนี้

 1. สอบถาม